top of page

​   日期                         主题                                      讲员                        崇拜视频

  9月  17日

拜偶像与贪婪

段耀铭弟兄

  9月  10日

真实的悔改

段耀铭弟兄

  9月  3日

不要怕 只管讲

段耀铭弟兄

  8月  27日

从未识之神 到认识真神

段耀铭弟兄

  8月  20日

​本着圣经 陈明基督

段耀铭弟兄

  8月  13日

爱是永不止息

段耀铭弟兄

  8月  6日

​喜乐的见证

段耀铭弟兄

  7月  30日

比喻的目的

段耀铭弟兄

  7月  23日

合一的秘诀

段耀铭弟兄

  7月  16日

偶像的迷思

段耀铭弟兄

  7月  9日

​永生的道路

段耀铭弟兄

  7月  2日

​归荣耀给神

段耀铭弟兄

  5月  7日

软弱中的刚强

段耀铭弟兄

  4月  30日

彼得的异象

段耀铭弟兄

  4月  23日

竭力保守主里合一

段耀铭弟兄

  4月  16日

保罗的悔改与呼召

段耀铭弟兄

  4月  9日

复活的主

段耀铭弟兄

  4月  2日

永恒的赎罪祭

段耀铭弟兄

  3月  26日

学习耶稣 得享安息

段耀铭弟兄

bottom of page